1. Huurperiode:
 • De huurperiode gaat in op de afgesproken datum en eindigt op de afgesproken datum en tijd.
 1. Prijzen:
 • De huurprijs van het gehuurde artikel staat vermeld op de website van Hulshof Verhuur.
 • De huurprijs is inclusief btw en geldig voor de afgesproken huurperiode.
 • De huurprijs dient vooraf te worden betaald, tenzij anders overeengekomen tussen de huurder en Hulshof Verhuur.
 • Betaling kan contant worden voldaan bij het afhalen van het gehuurde artikel, of via factuur voorafgaand aan de huurperiode.
 1. Gebruik van het gehuurde artikel:
 • De huurder is verplicht het gehuurde artikel op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan het gehuurde artikel tijdens de huurperiode, tenzij deze schade buiten de schuld van de huurder is ontstaan.
 • Hulshof Verhuur is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, schade, diefstal of verlies van eigendommen tijdens het gebruik van het gehuurde artikel.
 1. Annulering:
 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht.
 1. Veiligheid en risico’s:
 • De huurder is verplicht om het gehuurde artikel op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken.
 • De huurder dient de gehuurde springkussens op een vlakke, stabiele ondergrond en op een veilige afstand van obstakels, zoals bomen, schuttingen of andere harde voorwerpen te plaatsen.
 • De huurder dient ervoor te zorgen dat er te allen tijde voldoende toezicht is op de springkussens. Kinderen mogen alleen onder toezicht van volwassenen gebruikmaken van de springkussens.
 • Het is niet toegestaan om met schoenen, scherpe voorwerpen of eten en drinken op de springkussens te komen.
 • De huurder dient de gehuurde springkussens schoon en droog te houden en vrij te houden van scherpe voorwerpen.
 • Hulshof Verhuur is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, schade, diefstal of verlies van eigendommen tijdens het gebruik van de gehuurde springkussens.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de springkussens tijdens de huurperiode, tenzij deze schade buiten de schuld van de huurder is ontstaan.
 1. Levering en retournering:
 • Het gehuurde artikel kan worden afgehaald bij Hulshof Verhuur of worden bezorgd op locatie tegen meerprijs.
 • Het gehuurde artikel dient schoon en in dezelfde staat te worden geretourneerd als bij afhalen/bezorging.
 • Bij beschadiging of vermissing van het gehuurde artikel worden de reparatie- of vervangingskosten in rekening gebracht bij de huurder.
 1. Overmacht:
 • Hulshof Verhuur is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht, zoals ziekte, technische storingen of natuurrampen.
 1. Geschillen:
 • Bij geschillen tussen de huurder en Hulshof Verhuur wordt geprobeerd om deze in onderling overleg op te lossen.
 • Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 1. Toepasselijk recht:
 • Op de overeenkomst tussen de huurder en Hulshof Verhuur is het Nederlands recht van toepassing.
 1. Slotbepaling:
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Hulshof Verhuur.
× Neem contact op!